Confetti &  Cashmere

411 Poyntz
Manhattan, Kansas 66502